Kvalitetskontroll for gaffeltruckbatteri


Styringssystemer er en allment akseptert standard i mange virksomheter og danner grunnlaget for stabilitet og kontinuerlig forbedring av prosesser. Vi i JB BATTERY jobber i henhold til disse standardene på alle våre anlegg. Dette sikrer at vi handler i samsvar med de samme miljø-, sikkerhets- og energiledelsesstandardene internasjonalt og tilbyr samme kvalitetsnivå til alle våre kunder.

QC flyt

Materialsjekk

Kontroll av halvferdige celler

Kontroller celler

Batteripakkesjekk

Ytelsessjekk

Burn-in

Hos JB BATTERY handler vi om kvalitet. Kvalitetsproduksjon, kvalitetsprosesser og kvalitetsmennesker fører alle til én ting – verdens beste batterier for våre kunder.

Å lage verdens fineste batteriserie handler ikke om å skryte og komme med overdrevne påstander. Det overlater vi til våre konkurrenter.

Det handler om engasjement, i alt vi gjør. Fra råvarene vi bruker, til produksjonsprosesser av høyeste kvalitet, til vår innovative produktutviklingsteknikk, til menneskene som bygger, selger og gir en-til-en teknisk støtte.

Hos JB BATTERY vil du finne at det er en total dedikasjon til å betjene kundene som stoler på produktene våre og stoler på påliteligheten til selskapet vårt.

Vi nøyer oss aldri med nest beste. Og produktene våre gjenspeiler denne holdningen for hele bedriften.

Kvalitetssikring

• Kundetilfredshet er vårt mål.

• Kundeorientert er prinsippet for våre tjenester.

• Vår kjerneverdi og kjernekompetanse er i henhold til effektive, praktiske og kostnadskontrollerte kundetjenester.

en English
X