ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្មលីចូម forklift

ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្ម Lithium Ion Deep Cycle 12V 100Ah ល្អបំផុតនៅប្រទេសកាណាដា

ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្ម Lithium-ion Deep Cycle 12V 100V XNUMXAh ល្អបំផុតនៅប្រទេសកាណាដា អាគុយលីចូម-អ៊ីយ៉ុង គឺជាប្រភេទថ្មដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយដែលអាចស្វែងរកការប្រើប្រាស់នៅទូទាំងវិស័យ និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ ពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ថ្នាក់ និងប្រភេទនៃធាតុដែលអាចបញ្ចូលថ្មបាន។ ដូចនេះ ពួកគេអាចស្វែងរកកម្មវិធីបានយ៉ាងទូលំទូលាយ...

អាន​បន្ថែម...
en English
X