ក្រុមហ៊ុនផលិតអាគុយលីចូម

មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឱ្យកន្លែងធ្វើការក្នុងឃ្លាំងរបស់អ្នកមើលទៅប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងរថយន្ត LifePo4 Lithium Ion ដែលដំណើរការដោយរថយន្ត Forklift

មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឱ្យកន្លែងធ្វើការក្នុងឃ្លាំងរបស់អ្នកមើលទៅប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងរថយន្ត LifePo4 Lithium Ion ដែលដំណើរការដោយរថយន្ត Forklift មនុស្សជាច្រើនគិតថាថ្មគឺល្អសម្រាប់តែរថយន្តប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតសម្រាប់អាគុយលីចូមអ៊ីយ៉ុង forklift ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចប្រើវានៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកដើម្បី...

អាន​បន្ថែម...
en English
X