អាគុយឡានដឹកទំនិញលីចូមអ៊ីយ៉ុង 48 វ៉ុល

កំពូលទាំង 10 ក្រុម 27 និងក្រុមទី 31 ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងជ្រៅ

ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង ស៊ីជម្រៅទាំង 10 ក្រុមទី 27 និងក្រុមទី 31 ក្រឡេកមើលទិន្នន័យដឹកជញ្ជូនលីចូម-អ៊ីយ៉ុងជាសកល មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ នេះបង្ហាញពីភាពពេញនិយមនៃបច្ចេកវិទ្យានេះ និងតម្រូវការផលិតផលខ្ពស់។ នេះបាននាំឱ្យមានការកើនឡើង ...

អាន​បន្ថែម...
en English
X